Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Współpraca z gospodarką

Oferta Zakładu Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej

Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej wykonuje następujące prace usługowo-badawcze:
 • badania odbiorcze (próbne obciążenia) nowych obiektów mostowych,
 • badania elementów obiektów mostowych (dźwigary, płyty, prefabrykaty, pale, itp.) w laboratorium wytrzymałościowym oraz „in-situ”;
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich,
 • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich” (załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r.),
 • oceny nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich,
 • specjalistyczne badania materiałowe (beton, metale, kompozyty, drewno, itp.).
   
Oferta badań materiałowych obejmuje m. in.:
 • określanie wytrzymałości betonu na próbkach pobranych z konstrukcji wiertnicą mechaniczną,
 • określanie wytrzymałości betonu w konstrukcji metodą "PULL-OFF",
 • ocenę jednorodności i wytrzymałości betonu za pomocą badań sklerometrycznych,
 • lokalizację i identyfikację zbrojenia w betonie za pomocą Profometru,
 • określanie zawartości chlorków, azotanów i siarczanów w betonie,
 • określanie stopnia karbonatyzacji otuliny betonowej,
 • badanie ubytków korozyjnych zbrojenia metodą pomiaru prądu korozji przyrządem GECOR 6,
 • ocenę prawdopodobieństwa korozji zbrojenia metodą potencjometryczną urządzeniem GD 2000,
 • pomiar grubości elementów stalowych grubościomierzem ultradźwiękowym,
 • pomiar grubości powłok antykorozyjnych powłokomierzem ultradźwiękowym,
Oferta Zakładu obejmuje ponadto:
 • szeroki zakres badań drogowych (wg załącznika),
 • przeglądy niedostępnych miejsc w budowlach, maszynach, instalacjach, itp. (np. kanały kablowe, strefy zakotwień kabli, wnętrza elementów o przekrojach skrzynkowych) za pomocą endoskopu technicznego OLYMPUS IF8D4-15 (dla badania wystarcza pomocniczy otwór o średnicy 9mm),
 • monitoring osuwisk za pomocą inklinometru firmy SISGEO, pozwalającego rejestrować przemieszczenia masywu gruntowego lub konstrukcji zagłębionej w gruncie.

Inwestorzy współpracujący z ZDiM w 2011 roku

Zamawiający
Przedmiot umowy
Zarząd Dróg i Mostów
w Lublinie
Ekspertyza wiaduktu w ciągu ul. A. Grygowej w Lublinie
Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie
Przegląd specjalistyczny mostu przez rz. Wisłokę w miejscowości Gawłuszowice
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Wykonanie próbnych obciążeń pali w wybranych obiektach autostradowych
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) estakady w Krakowie
Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu kolejowego przez rz. Poprad w Starym Sączu
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) wiaduktu nad torami PKP w Mielcu
Mostostal Warszawa S.A.
Badania odbiorcze (próbne obciążenia) obiektów mostowych w ciągu autostrady A4 na odcinku Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschodni
Mota-Engil Central Europe S.A.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) wiaduktu tymczasowego nad torami PKP w Olszanicy
Stalmost Sp. z o.o.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) wiaduktu kolejowego w Rzeszowie
J&P AVAX S.A.
Badania nośności mostu przez rz. Wisznia w miejscowości Nienowice
Skanska S.A.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Kamienica w miejscowości Kamienica Dolna
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Jazowa
FPHU Remost
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu w miejscowości Świerczów


Inwestorzy współpracujący z ZDiM w 2010 roku

Zamawiający
Przedmiot umowy
FPHU REMOST
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Wisłok w Dobrzechowie
Intercor Sp. z o.o.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) kładki pieszo-rowerowej przez rz. Wisłę w Krakowie
Intop Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Wiar w Przemyślu
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Wetlinka w Wetlinie
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) wiaduktu nad torami PKP w Mielcu
Mota-Engil Central Europe S.A.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) wiaduktu nad torami PKP w Stalowej Woli
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Hoczewka w Hoczwi
Politechnika Warszawska
Projekt systemu monitoringu mostu przez rz. San w Przemyślu
Skanska S.A.
Badania odbiorcze (próbne obciążenie) mostu przez rz. Trzebośnica w Wólce Niedźwiedzkiej


Zakład Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Rzeszowska,
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12, Tel.+48 17 865 15 76, +48 17 865 10 15, Faks: +48 17 85 44 511, E-mail: bc@prz.edu.pl